Koloraj buloj.

Dad nagxas en nagxbaseno el koloraj buloj. / originala lingvo: [fr] Titolo: «Dad» / Auxtoro: Nob

=============

. ______________.

—SINJORO?

. ______________.

—MI JAM DIRIS AL VI KE

LA GEPATROJ DEVAS ATENDI SIAJN INFANOJN

CXE LA ENIREJO DE LA INFANVARTEJO.

—SINJORO, MI VIDAS VIN !

. ______________.

– . –

Cxu vi estas komencanto?

Miru la bildojn kaj,

en la suba teksto,

legu nur  la frazojn kun dikaj MAJUSKLAJ literoj.

– . –

Cxu vi estas kuragxa komencanto?

Legu la tutan tekston.

– . –

=============

. ______________.

Bebo flosas sur maro el koloraj buloj.

. ______________.

Subite, apud la bebo,
sinjoro aperas el la maro el koloraj buloj,
nur eblas vidi lia kapo
sur la maro el koloraj buloj.

(Tiu sinjoro estas la patro el la bebo.
Li havas kvar filinoj, kvar infaninoj.
Tiu bebo, estas la plej maljuna el la infaninoj.)

. ______________.

Li nagxas.
Bebo rigardas lin, sxi felicxe ridas.

. ______________.

Patro subakvigas:
—Sxpruc! —per tiu subita movo ene de la bula maro,
la patro sur’sxprucigas kelkajn bulojn al la bebo.

Sxi ridas.

. ______________.

Subite, patro kaj bebo auxdas vocxon.
Tiam, patro kaj bebo turnas siaj kapoj al la vocxo.

SINJORO? —diras kolera sinjorino.

. ______________.

La maro el koloraj buloj, kiu ni vidis, gxi vere estas
malgranda nagx’baseno el koloraj buloj.
Tio estas en cxambro kie estas ludiloj kaj libroj
kaj pluraj infanoj kaj beboj,
tie cxio havas brilajn kolorojn.

Tio estas infanvartejo.

Kolera sinjorino dauxre parolas:
MI JAM DIRIS AL VI KE LA GEPATROJ
DEVAS ATENDI SIAJN FILOJN
CXE LA ENIREJO DE LA INFANVARTEJO.

Bebo ne movas.
Patro subakvigas kaj tiel kasxas sin.

—SINJORO, MI VIDAS VIN !

Patro estas subakvigita,
sed eblas vidi lia nazo.
Bebo rigardas la videbla nazon sur la buloj.

. ______________.

========
LISTO DA VORTOJ

akvo ………. agua
aperi ……… aparecer
apud ………. junto a
atendi …….. esperar
auxdi ………. oir
baseno ……. cuenca, cisterna
bebo …………. bebé
brila …………… brillante
bulo ……………. bola
cxambro ….. habitación
cxe …………… en
dauxri ………. durar, continuar
devi ……….. dever
diri ………….. decir
ebli ……………. poder, ser capaz de
el ………………. de
en’ir’ej’o …….. entrada [“lugar para / ir / dentro”]
esti …………….. estar // ser
felicxa ……….. feliz
flosi …………….. flotar
la ge’patroj ….. los padres
granda …………. grande
havi ………………. tener
infano …………….. niño
infan’vart’ej’o … guardería [“lugar para / cuidar / niños” ]
jam ………………. ya
juna …………….. joven
kapo …………….. cabeza
kasxi ……………. esconder
kelkaj …………….. algunos
kolera ……………. enfadado
koloro ……………. color
kvar …………….. cuatro
li ……………………. él
libro ………………. libro
ludi ……………….. jugar
ludilo …………….. juguete [“objeto para / jugar”]
mal’granda ………….. [“lo contrario de / grande”]
mal’juna …………….. [“lo contrario de / joven”]
maro …………….. mar
movi …………….. mover
nagx’baseno …… piscina [“cisterna (para) nadar”]
nagxi …………….. nadar
nazo ……………… nariz
paroli …………….. hablar
patro …………….. padre
plej …………………… más
pluraj …………….. varios
ridi ………………….. reír
rigardi ……………….. mirar
sinjoro …………….. señor
sub ………………… bajo
sub’akv’igi ……….. sumergirse
subite …………….. de repente, súbitamente, de pronto
sur ………………….. sobre
sur’sxpruc’igi …….. salpicar
sxpruci ……………… brotar, manar, surgir
sxpruc’igi ……………. rociar, pulverizar
sxpruc’ig’ilo …………. pulverizador, aspersor [“objeto para / rociar”]
sxpruc ………………. (onomatopeya) sonido que hace algo al brotar repentinamente
sxi …………………… ella
tiu …………………… ese
turni (sin)…………….. girar(se)
varti ……………… cuidar
vere …………….. realmente, de verdad
vidi ………………… ver
vocxo …………….. voz

========
Aŭtoro (scenaro kaj desegno kaj inko kaj koloro): Nob
Titolo: Dad – tome 1 – Filles à papa
Eldonejo: Dupuis
ISBN: 978 2800163451
Originala lingvo: fr
Pagxoj: 48
========= Continuar leyendo

Anuncios